Fotografie De Clercq

Fotografie met enthousiasme en overtuiging

Wie is Fotografie De Clercq?

Omdat ik mooiere foto’s wou nemen voor mezelf, ben ik sinds 2016 fotografielessen gaan volgen aan het SNT. Sindsdien ben ik gebeten door de fotografiemicrobe en heb ik ondertussen een getuigschrift fotograaf behaald.

Ik streef altijd naar een resultaat waar iedereen van tevreden is en waarbij ik mezelf en m’n vaardigheden tot het uiterste kan drijven;
Dit zorgt ervoor dat ik met veel enthousiasme en passie al mijn opdrachten aan neem en geen uitdagingen uit de weg ga.

In 2020 ben ik met Fotografie De clercq begonnen om projecten aan te trekken die me interesseerden en ook om enkele (betalende) shoots in te richten voor bedrijven.
Sindsdien ben ik meer en meer bezig geweest met betalende shoots. (bv. Trouw, Communie, Bedrijfsvoorstelling, etc.)

Mijn passie daarentegen ligt bij het uitwerken van meer intiemere shoots.
Ik ben met deze stijl van shoots begonnen na de eerste zwangerschap van mijn vrouw. Ze zei me dat ze nog weinig zelfvertrouwen had in haar eigen schoonheid. Daarom heb ik gevraagd aan haar indien ze voor mij meerdere keren (en met tegenzin) model wou staan voor verschillende opdrachten en try-out shoots.

Hoe meer ze actief mee deed aan deze shoots, hoe meer haar zelfvertrouwen terug kwam (en terecht!)

Sindsdien zijn er meerdere vrouwen en koppels geweest die in dezelfde situatie zaten, maar dankzij één of meerdere shoots, kunnen we samen de schoonheid die er altijd is, die ze misschien zelf even niet meer zien, toonbaar maken en dit op beeld vastleggen.